تبلیغات
اِِلایی نِگُوِه تِه وانِگِلِه اُچ وَق «زبان محلی بیدگل به روایت عموماشال»

اِِلایی نِگُوِه تِه وانِگِلِه اُچ وَق «زبان محلی بیدگل به روایت عموماشال»
مِه - وِگُلیُ - وِتَر- نِمَ- کِه- آدم- بُ  
قالب وبلاگ
نظر سنجی
نوشتن مطالب به زبان محلی كاری مورد پسند است ؟ به چه روشی بهتر است؟ توجه: امكان انتخاب چند گزینه وجود دارد
چت باکس


دیوانه بگریز که جوان آمد

دِیی:

دِوُنْ  بِوِرِجْ  که جِوُ  بَمَ

رو  وِیِرِ دَ  اُجْ موتول بِرَمَ

 معنی به فارسی خودمونی:

دیوونه بِچَک که جوو اُمد

اَ تو کوچه دِ با موتور  بیرو اُمد

گرچه جوانی همه فرزانگی است

هم زیکی شعبه زدیوانگی است